Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Słowo od Redaktora

październik 14, 2007 dodany przez admin

Czwarty numer naszego Business Dialog Bulletin ukazuje się z poszerzonym układem treści.

Ta zmiana idzie w ślad za rozwojem działalności Business Dialog i portalu Dyrekcja.pl, w której coraz więcej miejsca zajmuje wkład społeczności skupionych wokół obu partnerskich inicjatyw. Nowy dział prezentuje nasze projekty badawcze; zarówno ich wyniki, jak i komentarze Uczestników spotkań podsumowujących. Nietrudno zauważyć, że dotychczas przeprowadzone badania układają się w ciąg tematyczny poświęcony najżywotniejszym aktualnym zagadnieniom zarządzania.

W niniejszym numerze prezentujemy także trzy opracowania sporządzone w ramach Europejskiego Instytutu Społecznej Inżynierii Przemysłowej – EISIE. Działalność Instytutu, jeszcze w fazie organizacji, obejmuje cztery grupy tematyczne: poprawa produktywności, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem, Systemy Komunikacji Intelektualnej oraz sieci społeczne i polityki społeczne. Prace Instytutu adresowane są zarówno do sektora przedsiębiorstw, jak i do sektora publicznego.

Artykuły Olgierda Bagniewskiego otwierają nową tematykę, mianowicie zagadnienia polityki społeczno-gospodarczej. Zapewne wkrótce utworzymy dla niej kolejny dział w naszym czasopiśmie.

Zapraszam do lektury

Andrzej Góralczyk

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes