Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

RSS z VAT.pl

Wiadomości z VAT.pl

Za kilka miesięcy wszyscy podatnicy będą składać deklaracje VAT tylko elektronicznie. Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług z 2016 r. poszerzyła krąg podmiotów zobowiązanych do składania deklaracji i informacji w zakresie podatku VAT w formie elektronicznej. Nie wszyscy jednak o tym pamiętają ... ...
Najwyższa Izba Kontroli w swoich raportach wykazała, że większość ludzi w Polsce nie płaci podatku CIT. Jest to podatek szkodliwy. Można powiedzieć, że jest on od nieumiejętności jego niezapłacenia. Obecnie wpływy z CIT-u ...
Wicepremier Mateusz Morawiecki uczestniczył w nieformalnym posiedzeniu Rady ECOFIN w Tallinnie. W rozmowach z ministrami finansów krajów UE po raz kolejny podnosił konieczność wypracowania mechanizmów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania przez wielkie korporacje ...
E-Składka, e-zwolnienie, doradcy ds. ulg i umorzeń, jedno okienko – to najważniejsze z udogodnień jakie ZUS oferuje w ramach usług dla biznesu. Okazją do ich prezentacji była ...
Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA to dokument, w którym wykazujesz rozliczenie składek oraz wypłacone świadczenia. Wypłacone świadczenia możesz odliczyć od składek na ubezpieczenia społeczne, ale tylko wtedy, gdy masz prawo je wypłacić ...
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt przewiduje wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji, powodowanych działalnością nieuczciwych kontrahentów. Każdy przedsiębiorca będzie mógł ...
Informacja miesięczna/ informacja roczna służy do zapoznania się przez ubezpieczonego i potwierdzenia ze stanem faktycznym przekazanych za niego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/ lub wypłaconych świadczeń ...
Dokument ZUS ZFA służy do zgłoszenia płatników składek będących osobami fizycznymi. Dokument ZUS ZFA wypełniasz jako płatnik składek w celu zgłoszenia ...
Tylko do piątku podatnicy podatku od środków transportowych mają czas na zapłatę II raty tego podatku. Mowa o podatnikach posiadających samochody ciężarowe o określonej masie, autobusy, czy naczepy ...
Jako osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jesteś zarówno płatnikiem, jak i osobą ubezpieczoną. Możesz podjąć działalność gospodarczą już tego samego dnia, w którym złożysz wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ...
Tylko do 30 września pracodawcy mają czas na udzielenie pracownikom zaległych dni urlopowych nabytych jeszcze w 2016 roku. Niedotrzymanie tego terminu zagrożone jest karą grzywny ...
Od 5 września 2017 r. ZUS udostępnił nowe druki wniosku o zasiłek opiekuńczy, które zastąpiły dotychczasowy formularz Z-15 ...
Nie dwa, jak obecnie, ale przez trzy lata osoby rejestrujące firmy będą opłacać niższe składki na ubezpieczenie społeczne – proponuje resort pracy ...
Przedsiębiorca posiadający garaż będący częścią budynku mieszkalnego, lecz z wyodrębnioną księgą wieczystą musi liczyć się z koniecznością zapłacenia za niego wyższego podatku - właściwego dla działalności gospodarczej, nawet jeśli nie prowadzi tam działalności ...
Możesz podjąć działalność gospodarczą już tego samego dnia, w którym złożysz wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jak jednak dokonać rejestracji płatnika składek i innych osób do ubezpieczeń?

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes