Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Gdy staranności nigdy dość, pomaga technologia

czerwiec 20, 2018 dodany przez Anonimowy

Tematy związane z VAT ciągle są obecne na spotkaniach i Kongresach organizowanych przez Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” i …. wygląda na to, że popyt na wiedzę i refleksję w tej dziedzinie jest daleki od zaspokojenia. No, nie jest to dobra wiadomość. Ale jest jej namiastka – rośnie kompetencja podmiotów, które nam pomagają w ogarnięciu tematu, a co więcej – zaprzęgają technologię, przygotowując narzędzia dla menedżerów i firm w unikaniu tych ryzyk.
Ostatnio w Warszawie poznaliśmy Detektor karuzel VAT autorstwa kancelarii Sołtysiński Kawecki Szlęzak, partnera Klubu. To informatyczny kalkulator weryfikacji podatkowej VAT kontrahentów, wykorzystujący algorytm ryzyka narażenia na oszustwa podatkowe. Z tego narzędzia mogą korzystać pracownicy nie znający prawa podatkowego czy karnego. Jest pomocne w relacjach handlowych, ale również przy badaniu podmiotów do akwizycji.
 
Prezentacja tak naprawdę była dodatkiem do rozmowy o ryzykach związanych z karuzelami VAT: jak rozpoznać oszusta i jak dowieść należytej staranności przed organami państwa. Organy podatkowe przyjęły bowiem taką interpretację prawa, w której to podatnik ma  zrobić wszystko, aby dowiedzieć się, czy na jakimś ogniwie łańcucha transakcji związanych z towarem nie działał oszust. Co więcej, powinien nie tylko postępować prawidłowo, ale też mieć to udokumentowane.
Sytuacja jest nieco paradoksalna, bo teoretycznie podatnik nie ma obowiązku badać dostawców czy odbiorców, jeśli nie ma świadomości, że coś nie przebiega prawidłowo. A więc jeśli stosuje procedury ostrożnościowe, to jednak ma świadomość. Niektórzy uczestnicy spotkania sugerowali, że może zatem nie rozbudowywać procedur, bo może to być potraktowane jako dowód owej świadomości, a nie zastosowanie którejś z nich od razu stawia firmę w roli podejrzanego.
Jednak mec. Jarosław Bieroński jest stanowczy: trzeba stworzyć i stosować procedury wobec wszystkim kontrahentów, nawet tych z którymi od lat współpracuje (zwłaszcza jeśli taki kontrahent wchodzi w nową branżę). Nowe procedury powinny być wkomponowane w stosowane dotychczas. Dla ewentualnego postępowania ważne będzie od kiedy weszły w życie.
Co sprawdzamy? Czy firma jest w KRS lub ma wpis o działalności, czy ma wymagane koncesje i pozwolenia, czy osoby reprezentujące są rzeczywiście umocowane do decyzji? To trochę mało sensowne, bo jeśli kontrahent ma intencję oszustwa, to te formalne rzeczy raczej będzie miał  w porządku.
Raport  wywiadowni nie jest ujęty w systematyce ministerstwa finansów.
Co powinno budzić czujność? Brak umowy, wirtualny adres, cena lepsza od rynkowej, przedpłaty, krótkie terminy płatności, dostawca wskazuje komu sprzedać, osoba reprezentuje co jakiś czas inny podmiot, kontaktuje się raczej telefonicznie.
Jak mówi mec. Bieroński  "Nigdy nie jest tak, że jest jedna przyczyna, która doprowadziła firmę do uwikłania w karuzelę vat, zawsze jest to zespół przyczyn."
 
Najważniejszy jest zawsze dowód, że towar dotarł do innego kraju Unii Europejskiej i nie firma nie mogła wiedzieć, że będzie sprzedany w Polsce. Argument „my się nie zajmujemy przewozem towarów, to odbiorca przyjeżdża po towar” – to ten przypadek nieintuicyjnego dowodu braku należytej staranności. Czy firma ma własny transport czy korzysta z cudzego to decyzja biznesowa, ale w kontekście dowodzenia należytej staranności ma również zupełnie inne znaczenie.
Za uwikłanie w karuzelę VAT odpowiedzialność ponoszą osobiście członkowie zarządu, prokurenci, członkowie ścisłego kierownictwa, nawet jeśli sami nic złego nie zrobili, wtedy za brak nadzoru. Odpowiadają całym swoim majątkiem, a organy przyjmują, że majątek zgromadzonym od 5 lat przed popełnieniem przestępstwa pochodzi z tego przestępstwa. Na nich spoczywa udowodnienie, że majątek nie pochodzi z przestępstwa.
 "Gdy zostaniemy wplątani w karuzelę VAT, natychmiastowym i najważniejszym działaniem zarządzających powinno być zidentyfikowanie konsekwencji podatkowych i dążenie do uzyskania statusu pokrzywdzonego dla spółki w ewentualnym postępowaniu karnym, co daje wgląd do akt sprawy i pozwala na jej monitorowanie" – mówi mec. Bieroński.
 
Członków Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, które chciałaby przetestować Detektor karuzel VAT zapraszam do kontaktu. Jest możliwość indywidualnego spotkania z przedstawicielami Kancelarii SKS.
 
 
 
 

W blogu Spostrzeżenia 2018/06/20 - 14:31 Czytaj

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes