Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Główne tematy Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog" w 2018 r.

listopad 20, 2017 dodany przez Anonimowy

Przedsiębiorcy, właściciele, CEO, CFO i menedżerowie finansowi to największa grupa uczestników naszego serwisu Business Dialog. Przygotowujemy program działania Klubu na przyszły rok, czyli konferencji i spotkań, także tematów, które będą poruszane w naszym serwisie oraz na kolumnach w Rzeczpospolitej, naszego głównego partnera medialnego.
Proszę o uwagi do tego programu, propozycje innych tematów, a także sugestie co do sposobów upowszechniania wiedzy, doświadczen, a także kojarzenia potrzebujących kompetencji z posiadającymi ją.
Proszę pisać w komentarzach lub emailem.
Aspekty prawne i podatkowe wykorzystania robotów i sztucznej inteligencji w firmach i bankach. Wykorzystanie robotów a kwestie VAT. Odpowiedzialność za narzędzia AI. Prawa konsumenta. Prawo autorskie – utwory tworzone przez AI.Konsekwencje strategiczne i podatkowe wejścia MSSF 16. W firmach korzystających z leasingu operacyjnego – nieruchomości, maszyny, samochody - MSSF 16 znacząco zmieniają wiele wskaźników finansowych, ujawniają wysokie zobowiązania. Zmiana sposobu raportowania spowoduje również łatwiejsze porównywanie firm. MSSF 16 wprowadza jednolity model wyceny umów leasingu dla leasingobiorców, zgodnie z którym wszystkie umowy leasingu o okresie trwania powyżej roku powinny być ujęte w bilansie jako prawo do korzystania ze składnika aktywów oraz drugostronnie jako zobowiązania z tytułu leasingu.Gdy tabory nie nadążają za ekspansją biznesu….. Cieszymy się dobrą koniunkturą w Polsce, sprzyja nam również sytuacja międzynarodowa. Firmy zwiększają ofertę, skalę, zwiększa się różnorodność rynków, klientów, operacji, transakcji. Jednocześnie jednak komplikuje się prawo i zwiększa presja organów kontrolnych. W wyniku tych zjawisk narasta w firmach potrzebna usprawnienia procesów wewnętrznych, głównie związanych z rozliczaniem klientów, dostawców, księgowością, raportowaniem i sprawozdawczością, bezpieczeństwem danych, zarządzaniem ryzykami finansowymi i podatkowymi. Efektywność zespołów księgowych. Jakie działania warto podjąć, aby podciągnąć tabory, tak aby przestały hamować rozwój biznesu?Cudza wiedza – naszym kapitałem. Cykl szczególnie dedykowany dla małych i średnich firm. Kiedy cudza wiedza jest wiarygodna? Jak korzystać z doradców, konsultantów i ekspertów, aby ich wiedza naprawdę pracowała na rzecz rozwoju naszej firmy? Kiedy uznać, że mamy wiedzę niewystarczającą, doradztwo nie załatwi sprawi i outsourcować dany obszar? Jak przeprowadzić taki rachunek?Nowe ryzyka podatkowe i regulacyjne. Organy zmieniają podejście do kontroli i coraz częściej kwestionują rozwiązania, które wcześniej akceptowały. Jakie obszary są szczególnie narażone na kontrolę? Jak dochować należytej staranności i zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwaPrzyszłe potrzeby klientów. Cykl szczególnie dedykowany dla małych i średnich firm. Można i trzeba przewidywać przyszłe potrzeby klientów i w ten sposób budować nowe przewagi konkurencyjne. Szukanie nisz. Innowacje. Badania i rozwój – 90% firm MSP to robi, ale tego tak nie nazywa.Ścieżka rozwoju i awansu dyrektora finansowego. Coraz mniej jest możliwości pionowego awansu, ponieważ struktury są płaskie, ponieważ centralizowane są w regionach, ponieważ "pukają" ci na niższych szczeblach, którzy chcą awansować, mają siły i entuzjazm, a kosztować będą mniej. Gdzie - na jakie podmioty, na jaki segment rynku, na jakie branże - powinien patrzeć menedżer finansowy czy nawet dyrektor, aby znaleźć ciekawe miejsce do dalszego rozwoju, awansu i wzrostu zamożności?Relacja – bank i firma. Kiedy firma zmienia bank albo sięga po usługi kolejnego? Skala biznesu, specyficzne potrzeby, zmiana oceny banku, niezadowolenie z usług? Idzie za swoim opiekunem, gdy on zmienia pracę, a firma jest z niego zadowolona? Rola CFO w tym procesie. Skąd czerpana wiedza o banku jest dla niego wiarygodna?
Będziemy się starać, aby w przyszłym roku te - lub skorygowane przez klubowiczów - tematy były zrealizowane we wszystkich 10 oddziałach Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog"

W blogu Spostrzeżenia 2017/11/20 - 21:31 Czytaj

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes