Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Biznes jest bardziej podobny do nauki niż nam się wydaje

grudzień 3, 2017 dodany przez Anonimowy

Biznes jest podobny do nauki pod wieloma względami o wiele bardziej niż zwykło się powszechnie uważać.  I chociaż różnicę między nimi widać już na pierwszy rzut oka, jeśli chodzi co cele. Bo o ile w nauce chodzi o prawdę,  to w biznesie o słuszność mierzoną wynikami najczęściej, chociaż niejedynie, finansowymi. To podobieństwo ujawnia się na poziomie instrumentalnym, czyli metod osiągania tychże celów. Biznes i nauka posługują się zbliżonymi metodami chociaż inaczej nazwanymi.
W obu z nich rozstrzygnięcie polega na eksperymentalnej metodzie. W przypadku nauki o prawdziwości decyduje eksperyment krzyżowy, jego odpowiednikiem w biznesie jest eksperyment,   jakim jest  głosowanie portfelem dokonywane przez klientów. Albo głosują na tak, dokonując zakupów na poziomie powyżej kosztów, lub głosują na nie jeśli poziom sprzedaży jest zbyt niski i nie pokrywa kosztów.

Idąc dalej, patrząc na stan wiedzy w danej chwili, z jednej strony mamy zastaną wiedzą biznesową, zaś z drugiej naukową, obie dotyczą przeszłości i są z nią mocno związane. Gdy jednakowoż chcemy ją rozszerzyć wchodząc w nieznane nowe obszary lub zajmując się nowymi, nieznanymi przypadkami szukam dla nich prawidłowości lub też nowych teorii odpowiednio biznesu czy nauki, to bardzo pomocnym w tym środkiem są hipotezy, które służą do sprawdzania pojedynczych prawidłowości lub też ich zorganizowanych grup zwanych teoriami. Bo to właśnie one są poddawane eksperymentom, które mogą je obalić lub je potwierdzić (przynajmniej czasowo)

Przejdźmy do praktycznych przypadków. Wypuszczenie nowego produktu, to hipoteza mówiąca, że ten produkt jest tym, czego oczekują klienci. Że daje im korzyści dzięki pożądanej przez nich wartości więc się dobrze sprzeda. Robiliśmy badania, wykorzystywaliśmy naszą najlepszą wiedzę. Firma uruchamia kampanię marketingową, wysyła produkty do sieci dystrybutorów i okazuje się, że produkt, który wg badań np. grupy fokusowej czy innych badań rynkowych miał być przebojem, a tymczasem nie sprzedaje się. Jakiś czas leży na półkach zalega w magazynach, po jakimś czasie część zostaje sprzedany na wyprzedażach. Czyli nastąpiła klapa. Mówiąc inaczej hipoteza o wartości dla klienta nie sprawdziła się, okazała się fałszywa.
Jak zatem unikać takich mniej lub bardziej spektakularnych porażek? Można powiedzieć, że całkowicie uniknąć porażek albo i klęsk nie sposób, ale gra idzie o zmniejszenie ich liczby.
 
Metoda tworzenia nowych produktów, usług jest np. Design Thinking obfitujący w interakcje z klientem i wciągający go w proces tworzenia produktu lub przynajmniej iteracyjne zwracanie się do niego po opinię lub też zachowania, które dają potwierdzenie lub obalenie przypuszczeń, jakie towarzyszyły tworzeniu produktu.
Są też metody sprzyjające innowacjom takie jak GTI, które wychodząc od problemów, jakie związane są z użytkowaniem produktu czy usługi, pozwalają na znalezienie skutecznych sposobów ich usunięcia poprzez odpowiednie rozwiązanie.
Inne podejście polega na eksperymentowaniu nie na poziomie poszczególnych produktów, ale ich portfela. W jego ramach sprawdza się kluczowe założenia, na podstawie których zbudowano dany produkt z jednej strony zaś z drugiej testuje się jego różne wersja lub warianty po to, aby wybrać na końcu jeden z nich. Ten najbardziej obiecujący, nad który będą trwały dalsze prace.

Zastosowanie naukowego podejścia w biznesie zwiększa szanse na sukces. Jako że zasadniczo  mamy trzy możliwości:
- business as usual czyli bazowanie na zdroworozsądkowej wiedzy odziedziczonej lub zdobytej w praktyce- intuicja, która oczywiście ma wielkie zasługi, ale ma też liczne ograniczenia jako że jest zagregowaną wiedzą pochodzącą z minionych doświadczeń 
- stosowanie naukowego podejścia w którym wiadomo jak kumulować i uwspójniać wiedzę, rozumieć rolę hipotez i eksperymentu w zdobywaniu nowej wiedzy  

Z których zwykle stosujemy dwie pierwsze, podczas gdy ta trzecia, w czasach szybkich zmian i konieczności szybkiej adaptacji do nowych warunków wydaje się co najmniej ważna,

W blogu Spostrzeżenia 2017/12/03 - 15:41 Czytaj

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes