Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

21 niezaprzeczalnych praw przywództwa

luty 2, 2018 dodany przez Anonimowy

Model Johna Maxwella "5 poziomów przywództwa" jest to praktyczny i sprawdzony na świecie i w Polsce model przywództwa, stosowany w tysiącach firm i organizacji, który daje jasny i klarowny obraz przywództwa. 
Pięć poziomów przywództwa

Prawa przywództwa według Johna Maxwella  inspirują, pokazują nowe perspektywy myślenia i działania, zmuszają do refleksji i mobilizują do zmiany.
21 praw obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
Prawo górnej granicy: Co zależy od przywództwa i dlaczego warto rozwijać umiejętności przywódcze?
Prawo wpływu: Co to jest przywództwo i czym różni się od zarządzania? Jakie są cechy skutecznego lidera? Prawo procesu: Jak pracować nad sobą i rozwijać swoje umiejętności przywódcze?
Prawo nawigacji: Jak wyznaczać cele i angażować ludzi do ich realizacji?
Prawo wartości dodanej: Jak zbudować wewnętrzną motywację ludzi do działania? Jak najlepiej służyć ludziom?
Prawo solidnego gruntu: Jak zyskać zaufanie swoich ludzi?
Prawo szacunku: Jak zyskać szacunek swoich ludzi i zbudować osobisty autorytet?
Prawo intuicji: Co to jest intuicja i w jaki sposób wykorzystać ją?
Prawo magnetyzmu i Prawo ścisłej współpracy: Jakich ludzi przyciągamy do siebie? Jak w strategiczny sposób zbudować swój zespół i wewnętrzny krąg?
Prawo więzi: Dlaczego i jak budować więzi z ludźmi i angażować ich do współpracy?
Prawo upełnomocnienia: Jak dzielić się władzą ze swoimi ludźmi?
Prawo wizerunku: Jak dając przykład kształtować postawy i zachowania ludzi? Jak kształtować swój wizerunek?
Prawo akceptacji: Jak zyskać akceptację swoich ludzi?
Prawo zwycięstwa: Jak odnosić zespołowe zwycięstwa?
Prawo dynamiki: Jak nabierać przyspieszenia w działaniu i biznesie?
Prawo priorytetów: Jak ustalać priorytety i podnosić swoją efektywność?
Prawo ofiarności: Z czym związany jest sukces?
Prawo wyczucia czasu: Jak wykorzystać czynnik czasu?
Prawo eksplozywnego rozwoju: Jak zwielokrotniać wartość dla firmy poprzez rozwój liderów?
Prawo dziedzictwa: Jak budować sukcesję?
Stanowisko nie czyni nikogo liderem, nie sprawia, że ludzie podążają za nim. Żeby nie być samotnym spacerowiczem warto pracować nad rozwojem swoich umiejętności przywódczych.
W tym załączniku  jest broszura najnowszej edycji studium przywództwa według Johna Maxwella, którego jesteśmy partnerem. Bardzo polecamy go uczestnikom naszego serwisu Business Dialog i naszego Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog".  Tutaj można potwierdzać chęć uczestniczenia http://www.businessdialog.pl/events/5-poziomow-przywodztwa

W blogu Spostrzeżenia 2018/02/02 - 21:40 Czytaj

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes