Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Klub Dialog

Hity Klubu "DIALOG"

Gigantyczne psucie prawa

styczeń 29, 2011 dodany przez admin

W Polsce system stosunków państwa z obywatelem zbudował sobie fundament w postaci fałszywego i bezprawnego w istocie założenia, że obywatel, przedsiębiorca, dyrektor jest niewiarygodny. System musi pielęgnować ten swój fundament, więc wzmaga różnego rodzaju kontrole i wymogi dokumentacyjne. Kontrole, które już przestały służyć korygowaniu błędów i pomyłek, bo teraz mają udowadniać, że obywatel jest niewiarygodny.

Czas demonów

listopad 30, 2010 dodany przez admin

Klub DialogPrzeszłość to część czasu, a ten jest w naszej cywilizacji uważany za linearny, nieodwracalnie biegnący z przeszłości w przyszłość.

Warto przeczytać

Czy można obniżyć podatki?

październik 14, 2007 dodany przez admin

Modne hasło obniżenia podatków jest chętnie powtarzane przez polityków i dziennikarzy. Często na dodatek jednym tchem wraz z postulatem różnego rodzaju wsparcia i dofinansowania przez budżet. I choć jest to w oczywisty sposób schizofreniczne, to jednak rzadko wywołuje głębszą refleksję, czy rzeczywiście można obniżyć podatki i czy istnieje sens ich obniżania.

Giełdy w Polsce i na świecie

listopad 4, 2010 dodany przez admin

RSS z VAT.pl

Wiadomości z VAT.pl

Według nowej analizy przeprowadzonej przez Komisję Europejską szacuje się, że kraje UE straciły w 2015 r. łącznie około 152 mld euro dochodów z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT) ...
Jednym z elementów należytej staranności przy odliczaniu podatku od nabycia towarów i usług oraz ograniczeniu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania kontrahenta jest kontrola statusu podatkowego sprzedawcy. Nowelizacja przepisów o VAT ustanawia rejestr ...
30 września to ustawowy termin na przekazanie II raty odpisu na ZFŚS. Zostały więc dwa dni ...
Często zdarza się, że najpierw wystawia się paragon, a następnie fakturę do paragonu. Czy w przypadku faktur do paragonu w plikach JPK_VAT powinna znaleźć się faktura czy zbiorczy zapis dokonany na podstawie raportu z kasy?
Z końcem września 2017 r. upływa nieprzywracany termin składania wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego przez podatników w innym kraju członkowskim UE za rok 2016 ...
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Głównym celem jest walka z wyłudzaniem podatku VAT ...
Zakończył się etap uzgodnień międzyresortowych nad Konstytucją Biznesu, czyli pakietem ustaw zakładających gruntowną reformę prawa gospodarczego, i została ona skierowana do Rządowego Centrum Legislacji ...
Na posiedzeniu Rady Dialogu społecznego przyjęta została wspólna uchwała strony pracowników i strony pracodawców w sprawie planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r. Partnerzy społeczni sprzeciwili się w niej instrumentalnej polityce rządu w stosunku do finansowanego ze składek pracodawców ...
Ministerstwo Finansów konsekwentnie walczy z oszustami VAT. Robi to różnymi narzędziami. Kolejnym ma być zespół doświadczonych programistów i analityków, tzw. big data. Ma on zwiększyć skuteczność wykrywania tzw. podatkowych karuzeli ...
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zapowiedział rozpoczęcie szybkich prac nad zmianą obowiązujących od 10 lat stawek kilometrówki ...
Dzień Służby Celnej jest obchodzony corocznie 21 września, na mocy ustawy o Służbie Celnej. Został ustanowiony w 2008 roku, aby podkreślić znaczenie Służby Celnej dla gospodarki i społeczeństwa naszego kraju, a także ...
Resort finansów planuje podwyższenie z obecnych 3500 zł do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe odliczenie tych wydatków. Pierwotna wersja projektu zakładała podwyższenie limitu tzw. jednorazowej amortyzacji do 5 tys. zł ...

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes