Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Zielona energia czy wzrost gospodarczy?

sierpień 25, 2011 dodany przez AndrzejG

Praktycy zwracają uwagę, że energia z tzw. źródeł odnawialnych jest na ogół mniej opłacalna dla producenta, niż energia wytwarzana konwencjonalnie. Przeważnie mają rację. Z drugiej jednak strony nie budzi już dziś wątpliwości stwierdzenie, że jest korzystna dla gospodarki jako całości.

To jest jeden z wielu przypadków, które podważają iluzję, że korzyść dla przedsiębiorcy automatycznie oznacza korzyść dla gospodarki.

Ostatnio badania nad wzajemnymi zależnościami technologii i gospodarki znalazły się w nurcie badań nad zależnościami przyczynowo-skutkowymi w gospodarce. To są bardzo trudne badania, ponieważ nie mają tu zastosowania znane i stosunkowo łatwe metody wykrywania korelacji statystycznych, jako że najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie w rodzaju „co jest pierwsze – jajko czy kura?”. Mało jest narzędzi do takich badań, a jedyna kompletna metodologia kointegracji, w tym zwłaszcza autoregresji szeregów czasowych, wymaga bardzo żmudnych testów dla znalezienia kierunku zależności. Wiem coś o tym, bo sam kilkanaście lat temu, nie mając nawet takich narzędzi, borykałem się z szeregami czasowymi w badaniach sektorowych. Jednak warto, bo wyniki bywają nader interesujące. Np. takimi metodami wykazano, że podniesienie podatków może mieć zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ na rozwój gospodarki (http://ceo.cxo.pl/artykuly/31570/Strumienie.pieniedzy.cz.III.html). Wyniki takich badań są też źródłem cennych wskazówek dla polityki gospodarczej.

No więc co jest pierwsze? Czy wzrost konsumpcji energii bywa siłą napędową wzrostu gospodarczego, czy na odwrót – wzrost gospodarczy skutkuje wzrostem konsumpcji energii? Do tej pory przebadano kilkadziesiąt krajów i w większości stwierdzono pierwszą z tych zależności, tzn. że zwiększone spożycie energii jest jednym z czynników napędzających wzrost gospodarczy. W niektórych krajach jest odwrotnie, w nielicznych zależność jest dwukierunkowa, co oznacza spiralę wzajemnie napędzających się procesów wzrostu. W jednym przypadku (Peru) stwierdzono brak zależności.

Jednakże konsumpcja energii to nie to samo, co produkcja energii. Tutaj badań jest znacznie mniej, można je policzyć na palcach jednej ręki. Wynika z nich, że omawiana zależność jest dwukierunkowa. Kilka tygodni temu ukazało się opracowanie śmiałków, którzy zajęli się tematem jeszcze bardziej szczegółowym, mianowicie energią ze źródeł odnawialnych. Uzyskali podobny wynik, a oprócz tego szereg wniosków, które sugerują, że pozytywny wpływ wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych jest wieloraki i nie zawsze łatwy do zauważenia. Na przykład redukuje negatywny wpływ spekulacyjnych fluktuacji cen tradycyjnych nośników energii, a także stwarza presję na postęp technologiczny w dziedzinie oszczędności energii.

Badania przeprowadziło trzech uczonych tureckich: Yusuf Bayraktutan z uniwersytetu Kocaeli oraz Metehan Yilgör i Sefer Uçak z Uniwersytetu Balıkesir.

Blog: 
  • Kwintesencja

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes