Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Pożyteczny krok do tyłu

maj 31, 2011 dodany przez admin

Coś drgnęło. Może to krok wstecz, ale bardzo istotny, zapewniający porządek w przestrzeni elektronicznej. Chodzi o dowody osobiste. Rząd przyjął i skierował do sejmu nowelizację ustawy o dowodach osobistych, tych elektronicznych z przestrzenią na elektroniczne podpisy: osobisty i kwalifikowany.

Elżbieta Róża Oleszczuk

Zakres noweli jest bardzo szeroki i nie jest to tylko kosmetyka zapisów dopiero co uchwalonej i przyjętej ustawy z 6 sierpnia ubiegłego roku. Proponowane zmiany dotyczą tzw. mediatora oraz pojęcia ograniczonej identyfikacji.

Przyjęcie mechanizmu mediatora, inaczej mówiąc zaufanej strony trzeciej uczestniczącej w procesie składania podpisu byłoby rozwiązaniem nowatorskim i niestandardowym, a jak wiadomo środowisko elektroniczne lubi jasne i powszechnie znane standardy. Ponadto wprowadzenie tego rozwiązania zrodziłoby problemy interoperacyjności polskiego dowodu w ramach UE. Po analizie rynku okazało się, że funkcje mediatora można osiągnąć poprzez zastosowanie standardowych mechanizmów. Nie zachodzi zatem potrzeba implementowania nieznanego i niestandardowego rozwiązania. Jest jeszcze jeden powód – żadna z firm z grupy tzw. ewentualnych dostawców nie dysponowała takim rozwiązaniem i musiałaby od zera opracować oraz wdrożyć mechanizm mediatora, co niewątpliwie wydłużyłoby czas wprowadzania nowego dowodu osobistego w życie, a przy tym nieznane byłyby skutki funkcjonowania, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa.

Zrezygnowano także z instytucji tzw. ”ograniczonej identyfikacji”. W uzasadnieniu podano, że na rynku nie pojawiło się zestandaryzowane lub chociaż powszechnie akceptowalne rozwiązanie instrumentu ograniczonej identyfikacji.

Wprowadzono także modyfikację dotyczącą czasu miejsca aktywacji certyfikatu podpisu elektronicznego. W poprzedniej wersji ustawy (z 6 sierpnia 2010 r.) przyjęto rozwiązanie, że parę kluczy – prywatny i publiczny umieszczałoby się w dowodzie w chwili personalizacji elektronicznego dokumentu, co odbywałoby się bez udziału (obecności) jego właściciela. W proponowanej noweli przyjęto zasadę, że generowanie kluczy odbywa się w obecności właściciela, w ramach aktywacji certyfikatu dowodu osobistego, w urzędach gmin w czasie odbioru dokument przez posiadacza.

Proponowane zamiany na pewno nie wyczerpują katalogu zgłoszonych uwag. Projekt ustawy o zmianie ustawy dopiero trafi do sejmu i należy liczyć się z kolejną dyskusją. Jednak proponowany termin wejścia w życie znowelizowanej ustawy, 1 stycznia 2013 r., wydaje się już realistyczny.

Pojawiło się też kilka interesujących informacji w dyskusji o ustawie o podpisach elektronicznych. Ministerstwo Finansów podało, że prawie 1 milion deklaracji podatkowych został przekazany drogą elektroniczną z wykorzystaniem procedury weryfikacji podatnika, co stanowi około 20% wolumenu składanych deklaracji. Liczba elektronicznie przesyłanych deklaracji z tytułu indywidualnego rocznego rozliczania podatkowego wzrosła trzykrotnie. Z podpisem kwalifikowanym było tylko około 46 tysięcy dokumentów. Czyli w obszarze składania deklaracji podatkowych można wykorzystać prosty mechanizm uwierzytelnienia podatnika i nie koniecznie trzeba w tym celu stosować bezpieczny podpis elektroniczny.

Ministerstwo Sprawiedliwości również uruchomiło elektroniczną drogę do składania dokumentów do sądu, ale ta procedura dopiero się rozwija. Na razie i odnotowuje się ilości składanych wniosków rzędu kilkuset.

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes