Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Niedoceniane wartości

maj 31, 2011 dodany przez admin

We współczesnym biznesie rośnie rola wartości niematerialnych i prawnych. Wartość rynkowa Apple jest dziś większa niż General Electric. U nas jednak to, co niematerialne nie jest doceniane. Z badań przeprowadzonych przez portal giełdowy Stockwatch wynikało, że w aktywach spółek giełdowych zaledwie 1 procent stanowiły wartości niematerialne i prawne, 10 procent spółek nie miało zarejestrowanego znaku firmowego, a 85 procent nie miało zgłoszonego żadnego wzoru towarowego.

Małgorzata Pokojska

Dlaczego tak się dzieje – brak świadomości, brak realnych korzyści tu i teraz czy może trudności związane z wyceną?

Dyskusja na ten temat odbyła się podczas śniadania biznesowego zorganizowanego przez Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” 13 maja 2011 r. w Warszawie. Wspierali ją eksperci z firmy Deloitte: Tomasz Ochrymowicz, partner, doradca finansowy, Piotr Świętochowski, dyrektor w dziale audytu i Aleksander Kot, doradca podatkowy.

Nie tylko marka

/.../

– Ale jak rozpoznać właściwie wartości niematerialne na przykład przy okazji akwizycji – pytał Tomasz Dankowiakowski, wiceprezes i CFO Hortex Holding – Moja poprzednia firma przejmowała /.../ Jak na to patrzą audytorzy? – Faktycznie w momencie nabycia podmiotu /.../ Zasada jest prosta: jeśli wartości niematerialne są /.../

Trudne wyceny

Spółka giełdowa Techmex upadła między innymi dlatego, że zawyżyła wycenę wartości niematerialnej, map cyfrowych, i użyła ich jako zabezpieczenia kredytu, którego później nie mogła spłacić. (Przypadek ten omawialiśmy wcześniej na jednym ze spotkań KDF Dialog). Ten przykład pokazuje, że wyceny wartości niematerialnych i prawnych mogą rodzić problemy.

/.../

To jeszcze jeden dowód na to, że w naszej świadomości biznesowej jest poważna luka. – Nie identyfikujemy wartości niematerialnych, nie wyceniamy ich wcale lub wyceniamy niewłaściwie – stwierdził dyrektor Cezary Klimont. Nie ma wycen księgowych, ale szczęśliwie są wyceny giełdowe. Wycena General Electric, firmy, która posiada ogromy majątek materialny i techniczny, spadła, a Apple poszła w górę i dziś przewyższa wartość rynkową GE. Apple nie ma fabryk na całym świecie, ale ma ludzi, którzy potrafią promować produkty przez siebie wymyślone i markę firmy. /.../

Stanisław Grabowiec pytał, czy jest mechanizm stałego podnoszenia raz wycenionej marki czy innych wartości niematerialnych. A może jest to pułapka finansowa, która /.../

Znikające marki

/.../ Czy zatem kapitał niematerialny nie ma wpływu na wyniki, nie pracuje w bilansie?

Nasi menedżerowie nie widzą go w bilansie, więc nie wiedzą, że pracuje – ocenił Cezary Klimont. Nawet jeśli /.../ Możliwe są także nieco bardziej skomplikowane scenariusze z udziałem wyłącznie polskich podmiotów.

Problem z amortyzowaniem wartości niematerialnych jest taki, że trzeba rozsądnie określić, jak długo będzie wykorzystywana. – W naszej firmie znaki towarowe, które są powiązane z konkretnym wzorem opakowania, pracują zwykle trzy lata i w tym czasie je amortyzujemy – stwierdził Tomasz Dankowiakowski. Jednak /.../

Potencjał dochodowy

Czy wartości niematerialne, intelektualne budują wartość firmy? Jak wycenić wartość tego kapitału? /.../

/.../ Jak radzą sobie z tym praktycy? – Wartości niematerialne budują wartość firmy, jeśli /.../ Weźmy konkretny przykład /.../ Ale są i udane przykłady odwołania się do starej marki, np. w branży /.../

/.../

Słuchając całej dyskusji można byłoby wysnuć wniosek cokolwiek pesymistyczny. Wartości niematerialne są mało widoczne w bilansach firm i w wartości firm, co w dużej mierze wynika z faktu, że przepisy rachunkowe co do zasady /.../ ze stosunkowo małej aktywności akwizycyjnej podmiotów, a także w powodu powolnego wzrostu wiedzy dotyczącej wartości niematerialnych. Dominuje ta krótkoterminowa i czysto finansowa perspektywa, /.../ Ale jak w takim razie przełamać tę perspektywę i przeorientować firmę na działającą na bazie kapitału intelektualnego? W dyskusji wykazaliśmy, że inni tak postępują, ale nie uchwyciliśmy mechanizmu zmiany innej niż wola i charyzma lidera, właściciela.

14.05.2011

Pełen tekst został opublikowany w wydaniu elektronicznym Business Dialog Bulletin.

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes