Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Dlaczego przegrywamy w świecie

maj 31, 2011 dodany przez admin

Ograniczenia, na jakie natrafiają firmy w Polsce na drodze swojego wzrostu są mocno zróżnicowane. Nasze najnowsze badanie ujawniło jednak ograniczenie kluczowe, które eliminuje polską gospodarkę z grona gospodarek rozwiniętych.

Andrzej Góralczyk

Nie wykazują dużego zróżnicowania jedynie odpowiedzi na pytanie o preferencje przedsiębiorców odnośnie wzrostu ich firm. Może tylko budzić zdziwienie, że prawie wszyscy preferują „wzrost pod wszystkimi względami”. Tak bywa, gdy /.../ Zatem to chyba przejaw młodości (niedojrzałości) firm i braku wyraźnie określonej strategii długoterminowej, może także nastawienia na krótką perspektywę czasową.

Ograniczenia zasobów finansowych, menedżerskich i technologicznych /.../

Bardzo poważny problem

W tym badaniu po raz pierwszy spytaliśmy o czas jako zasób. Coraz częściej bowiem, zwłaszcza w wypowiedziach specjalistów, którzy rozpoczynają własny biznes, słyszymy, że dla nich czas jest zasobem najważniejszym i – co więcej – jedynym nieodnawialnym. Mimo że zadaliśmy pytania otwarte, odpowiedzi są podobne i ujawniają chyba najpoważniejszy współczesny problem firm w Polsce. Otóż przedsiębiorstwa zupełnie nie potrafią poradzić sobie w sytuacji, gdy Klient domaga się znacznie szybszej realizacji zamówienia, niż to wykonawca planuje.

Wydawałoby się, że to nic takiego. Jest inaczej /.../ W gospodarkach bardziej dojrzałych firma nie dość elastyczna, aby temu podołać po prostu wypada z rynku.

Podobny nacisk rynku na szybkość miewały już nasze przedsiębiorstwa, aczkolwiek w skali lokalnej. Pamiętam na przykład /.../ znalazły sposób na obronę przed tą konkurencją /.../ Uzyskały przewagę /.../

Podróżując po świecie korzystałem z każdej okazji, aby odwiedzać tamtejsze przedsiębiorstwa. Obserwowałem na pierwszy rzut oka niemożliwe przykłady współpracy między konkurentami, między dostawcami a odbiorcami, między firmami zasiedziałymi a atakującymi ich rynek nowatorami,...

Widziałem /.../

Wyniki naszych badań, poprzednich i obecnego, rysują zupełnie inny obraz. Stosunki między kontrahentami /.../ oparte na prawie siły i braku zaufania. Inna rzecz, że w wielu przypadkach początkiem choroby był dyktat wielkich korporacji.

Niezależnie od /.../ pozbawia nasze przedsiębiorstwa szans na rynkach międzynarodowych. Dzisiaj. Jutro także na rynku krajowym, gdy wzrośnie na nim intensywność konkurencji. Sygnały tego zagrożenia są wyraźnie widoczne w omawianych wypowiedziach przedsiębiorców.

Pełen tekst ukazał się w wydaniu elektronicznym Business Dialog Bulletin.

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes