Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Niepokojąca sprawa podpisu

marzec 31, 2011 dodany przez admin

W 2001 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski w świetle fleszy dziennikarskich podpisał ustawę o podpisie elektronicznym. Złożył także podpis cyfrowy.

Elżbieta Róża Oleszczuk

Z biegiem czasu okazało się, że polska regulacja jest wadliwa /.../

Wielokrotnie różne środowiska wskazywały na pilną potrzebę /.../

Przez dziesięć lat, jakie upłynęły od przyjęcia krajowej regulacji podpisu elektronicznego /.../

W bieżącym roku do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o elektronicznych podpisach. Prace się rozpoczęły i… zostały „chwilowo” zawieszone. Atmosfera wokół projektu przypomina tę sprzed dziesięciu lat. Oprócz projektu rządowego, niektórzy posłowie posługują się także tzw. projektem poselskim.

/.../ Wskazano na brak korelacji tej ustawy z ustawą /.../

Przerwa w pracach komisji budzi niepokój.

Z kilku powodów. /.../ Coraz częściej natomiast użytkownicy komunikacji elektronicznej napotykają na bariery, które uniemożliwiają przeniesienie w pełni zarządzania działalnością gospodarczą do środowiska elektronicznego. Coraz częściej brakuje nie rozwiązań technologicznych, ale regulacji zapewniających poprawność prawną. Głównie chodzi tu o relacje z administracją państwową, bowiem relacje prywatne można uregulować w sposób dowolny.

Niepokój budzi także aspekt czasu. Zawieszenie prac oznacza, że należy oczekiwać bardzo pospiesznego procesowania nad zapisami. W przypadku konfrontacji stanowisk dwóch stron – rządowej i społecznej (projekt poselski) oznacza to długotrwałe i żmudne prace. Ale czy wystarczy czasu w tej kadencji sejmu? Czy powtórzymy scenariusz sprzed dziesięciu lat i przyjęty zostanie dokument nie do końca poprawny?

Niepokój budzi także jeszcze aspekt unijny – w UE prowadzone są prace nad modyfikacją dyrektywy o podpisach elektronicznych. Jej przyjęcie będzie oznaczało konieczność modyfikacji być może już przyjętej znowelizowanej krajowej ustawy o podpisach elektronicznych.

Pełen tekst ukazał się w wydaniu elektronicznym Business Dialog Bulletin.

W publikacji: 
Biuletyn Nr 8, marzec 2011

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes