Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Bariery i okazje rozwoju

marzec 31, 2011 dodany przez admin

Słabości naszych przedsiębiorstw wynikają głównie z tego, że otoczenie konkurencyjne i rynek za mało od nich wymagają.

Andrzej Góralczyk

Badaliśmy bariery i okazje rozwoju z dwóch perspektyw. Pierwsza, podyktowana gorącymi tematami dyskusji w klubach organizowanych przez Business Dialog, dotyka różnych aspektów ryzyka biznesowego. Dużo mówiło się we wspomnianych dyskusjach o zatorach płatniczych, defraudacjach i innych nadużyciach, restrykcyjnych praktykach organów administracji publicznej wobec przedsiębiorców. Toteż pierwsza część naszej ankiety bada względną wagę poszczególnych czynników ryzyka, a szerzej – w ogóle postrzeganie niepewności w otoczeniu biznesu w kategoriach szans i zagrożeń.

Druga perspektywa dopiero się wyłania w naszych rozmowach, naznaczona zmęczeniem dominacją konkurencji cenowej, zaniepokojeniem przedłużającą się epoką niskiej innowacyjności gospodarki, narastającą świadomością nienormalności stosunków z partnerami biznesowymi opartych wyłącznie na sile przetargowej i blokujących w ten sposób możliwość współpracy według zasady win-win. Toteż druga część naszej ankiety miała na celu wstępne rozeznanie w jakim stopniu zróżnicowane są rozmaite aspekty zdolności konkurencyjnej firm w Polsce, tzn. ich zdolności do spełniania wymagań stawianych przez konkurencję i konkurencyjne rynki.

Postrzeganie szans i zagrożeń

1. W jakim stopniu poszczególne rodzaje zagrożeń stanowią ryzyko dla Państwa firmy?

/.../

2. Które czynniki w otoczeniu Państwa firmy stanowią dla niej okazje do rozwoju?

/.../

Na liście czynników rodzących okazje do rozwoju biznesu zdecydowanym liderem są zmiany na rynku. Zmiany przewidywalne, bowiem nieprzewidywalność rynku, a także rynków finansowych, jest postrzegana jako przeciętnie atrakcyjny czynnik. Czy oznacza to, że firmy rzadko biorą rozważają strategie wykorzystujące niepewność rynków?

/.../

Aspekty zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstw

Ponad dziesięć lat temu, będąc świadom użyteczności porterowskiego pojęcia „zdolności innowacyjnej”, zebrałem przesłanki dla nowego, ogólniejszego pojęcia – „zdolność konkurencyjna”*. Wkrótce następne prace pozwoliły mi dojść do prostej definicji:
Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa to poziom wymagań stawianych przez otoczenie konkurencyjne i konkurencyjny rynek, jakie jest w stanie spełnić przedsiębiorstwo.

To pojęcie było mi potrzebne, aby w jasny sposób sprecyzować sytuację kilku firm produkcyjnych, którym starałem się pomóc w przełamaniu ich bariery rozwoju. Bariera polegała na tym, że nie mogły już dalej ekspandować na krajowym rynku ze swoimi produktami, ponieważ opanowały 30% i więcej tego rynku. Można powiedzieć – ofiary własnego sukcesu. Jedne miały zdolność konkurencyjną do opanowania rynku globalnego albo wysokiego (nowymi produktami, tzn. poprzez innowacyjność produktową), ale zdolność niewykorzystaną. Inne nie potrafiły zdobyć się na podniesienie swoje zdolności konkurencyjnej aby uczynić to samo. Powody były wówczas głównie mentalne (polskie firmy czuły się „gorsze” z założenia), ale to inna historia.

Dzisiaj, gdy pojęcie zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa z wolna zadomowia się w literaturze ekonomicznej, nadeszła właściwa pora na rozeznanie „anatomii” owej zdolności. Temu celowi służy trzecie pytanie naszej ankiety.

3. W których aspektach konkurencji w Państwa sektorze "trzeba być mocnym"?

/.../

Respondenci postrzegają konkurencję jako bardzo intensywną (85,5 punktów na 100 możliwych). Jednakże punkty zliczone „pionowo” dla każdego Respondenta pokazują, że jest to postrzeganie całkowicie nietrafne, gdyż...

Reszta wyników pokazuje – z poziomu przedsiębiorstw – niestety prawie wyłącznie słabości polskiej gospodarki...

Są to fragmenty obszernego opracowania opublikowanego w wydaniu elektronicznym Business Dialog Bulletin.

W publikacji: 
Biuletyn Nr 8, marzec 2011

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes