Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Proza życia dyrektora finansowego

styczeń 29, 2011 dodany przez admin

Z badania przeprowadzonego przez Tax Management Consulting Deloitte i Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” późną jesienią 2010 r. wynika, że dyrektorom finansowym i im podwładnym gros czasu zajmuje obsługa faktur oraz raportowanie podatkowe. Tymczasem chcieliby bardziej skupić się na analizach, planowaniu, optymalizacji podatkowej, a także na podnoszeniu kwalifikacji. Czy rzeczywiście w dobie informatyzacji obsługa faktur i raportowanie muszą być tak czasochłonne i uciążliwe?

Małgorzata Pokojska

/.../ Dyrektorzy finansowi chcą zajmować się analizami biznesowymi, optymalizacją podatkową, a czas tracą na obsługę faktur, na wyjaśnianie pojawiających się w nich błędów oraz na przygotowywanie dokumentów sprawozdawczości dla organów państwa.

Systemy informatyczne, które miały uprościć pracę działów finansowo-księgowych, nie sprawdzają się, przegrywają z systemem prawnym, zwłaszcza podatkowym nastawionym na niepotrzebny formalizm /.../

Może rozwiązaniem, które pomogłoby zaoszczędzić czas /.../

– Korzystanie z usług centrów rozliczeniowo-księgowe rzeczywiście się opłaca – przyznał Sylwester Osiński, dyrektor restrukturyzacji i finansów TVP, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w centrum usług wspólnych w Thomson, potem Accenture. Tracimy 40 procent czasu na przygotowanie dokumentów dla organów państwowych, korygujemy faktury z błędami, tymczasem/.../

Dwa obiegi dokumentów

/.../ – W Polsce opodatkowanie nie jest zbyt wysokie i na tej podstawie można by sądzić, że mamy przyjazny system, ale gdy wejść w szczegóły zarządzania i administrowania podatkami, okazuje się, że jest zupełnie inaczej – stwierdził Ernest Frankowski. Dużym niedopatrzeniem jest/.../

W ustawie o rachunkowości i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych mamy wiele różnic. Weźmy choćby /.../

Weszło w życie nowe rozporządzenie o e-fakturach. Czy rozwiewa ono wszystkie wątpliwości, jakie stwarzały poprzednie przepisy? – Nadal zapewne będzie pole do interpretacji, ale faktura elektroniczna to przyszłość, od której nie ma odwrotu /.../

Problem tkwi również w tym, /.../

Kto psuje prawo

Ostatnio miała miejsce kolejna nowelizacja ustawy o podatku VAT, który jest podatkiem niosącym największe ryzyko. – Nowelizacja miała służyć dostosowaniu naszego prawa do dyrektywy unijnej, ale ostatecznie ustawa jest sprzeczna z tą dyrektywą – zauważył Michał Przygoda, dyrektor finansowy Dom Kredytowy Notus. Przy czym projekt rządowy był bez zarzutu, zmiany wprowadzili posłowie, /.../ – Praktyka pokaże, jak ta ustawa będzie stosowana – powiedział Tomasz Stankiewicz.

W sferze podatku VAT panuje teraz duży chaos, nie tylko stawki się zmieniły, ale też klasyfikacje statystyczne towarów i usług. Nie ma pewności, /.../

– Często zdarza się, że idee zawarte w prawie unijnym, które z reguły mają ułatwiać i upraszczać życie, są psute w procesie wprowadzania ich do prawa krajowego /.../

Jak sobie jednak radzić w tym nieprzyjaznym środowisku, kiedy nawet dobre gotowe rozwiązania są zniekształcane? Hanna Bojanko nie ma wątpliwości, że trzeba wywierać presję na regulatorów. – Lobbowaliśmy na rzecz liberalizacji ustawy /.../

– Dziwi mnie dlaczego, dyrektorzy finansowi /.../ Bariery, jakie napotykają na tej drodze, są niewątpliwie frustrujące.

Pełen tekst ukazał się w elktronicznym wydaniu Business Dialog Bulltin.

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes