Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Elektroniczna faktura

styczeń 29, 2011 dodany przez admin

Wydawałoby się, że w dobie nowoczesnej gospodarki uruchomienie elektronicznej faktury VAT jest zadaniem naturalnym, prostym i łatwym. Tymczasem wprowadzenie instrumentu elektronicznej faktury nie przyniosło spodziewanych efektów. Co się stało, gdzie popełniono błędy?

 

Elżbieta Róża Oleszczuk

/.../

Spójrzmy na porządek prawny we Wspólnocie. /.../ Pierwsza dyrektywa regulująca obrót elektroniczną została ogłoszona w roku 2001, a w roku 2010 dokonano jej rewizji i zmieniono część zapisów, które w ocenie wielu ekspertów zostały wprowadzone niepotrzebnie utrudniając w ten sposób wdrożenie elektronicznej faktury. Dodatkowo, nasze krajowe wdrożenie dołożyło kolejnych problemów.

Analizując przepisy sprzed lat 10 nie trudno oprzeć się refleksji, /.../

Lakoniczny zapis w rozporządzeniu bez wsparcia odpowiednią wykładnią był niewystarczający, umożliwiał kreowanie różnorodnych interpretacji, które wyłącznie zabezpieczały interes urzędu. Z punktu widzenia handlowej wymiany międzynarodowej powstał jeszcze większy problem. W przypadku handlowca, który swoje towary czy usługi sprzedawał w całej Europie, zmuszano go do zapoznania się z (odmiennymi) regulacjami każdego kraju, z którym prowadził działalność handlową, o ile pragnął wprowadzić elektroniczną fakturę. Oczywiście mijało się to z celem, skoro prościej było wysłać tradycyjną fakturę papierową.

Dlatego też w znowelizowanej wersji dyrektywy /.../ Problem w tym, że dyrektywa podaje definicję autentyczności i integralności, nie podaje definicji czytelności. Czas pokaże, czy jest to poważna usterka.

/.../

Ministerstwo Finansów pracowało nad nowym rozporządzeniem o elektronicznej fakturze, które weszło w życie 1 stycznia 2011. /.../ W tym miejscu należy zastanowić się, czym jest adres elektroniczny. Czas już najwyższy uznać go za jeden z atrybutów obywatela i traktować na równi z adresami zameldowania czy zamieszkania.

Nie doprecyzowano również ważnej kwestii co oznacza udostępnienie faktury organowi skarbowemu, /.../
 

Artykuł w pełnej wersji ukazał się w elektronicnym wydaniu Business Dialog Bulltin.

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes