Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Wartość dla akcjonariuszy – idea fałszywa

listopad 30, 2010 dodany przez admin

Gdy kilkanaście lat temu dotarła do Polski ideologia maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, zwracałem uwagę, że musi ona prowadzić do chorobliwych następstw w gospodarce. Nie mam z tego powodu satysfakcji, gdyż znowu wykrakałem.

Andrzej Góralczyk

To było chyba na jednej z pierwszych dorocznych konferencji Instytutu Zarządzania. Mówiłem wtedy, że zadaniem przedsiębiorstwa jest przede wszystkim produkowanie wartości dla Klienta, nie dla akcjonariuszy. Usłyszałem, że ponoć to idzie w parze /.../

Dzisiaj, zapoznając się z pracami przedstawionymi na konferencji /.../ dowiaduję się o ogromie zniszczeń, jakie poczyniło wcielanie w życie omawianej ideologii. Na konferencji mówiono głównie o skutkach w dwóch dziedzinach /.../

W świetle wyników badań przedstawionych na konferencji tam, gdzie interes akcjonariuszy uzyskał silne preferencje, firmy odeszły od polityki /.../ 

Warto przy tym zauważyć, że równowaga interesów wszystkich kontrahentów społecznych jest fundamentem potęgi niemieckiej społecznej gospodarki rynkowej, a także nieustającej przewagi konkurencyjnej gospodarek skandynawskich. Kapitalizm akcjonariuszy bywa równie efektywny, ale znacznie kosztowniejszy społecznie – no i ostatnio bardziej „politycznie poprawny”. To konkluzja prof. Sapira z głośnego przed kilku laty raportu z jego badań.

Drugi obszar spustoszenia udokumentowanego na konferencji, to innowacyjność i wzrost gospodarczy. Gdy trzy lata temu podjąłem badania nad upadkiem innowacyjności produktowej/.../

Dane przedstawione na konferencji rzucają nieco więcej światła na mechanizm powodujący ów brak środków na innowacyjność. Otóż (jak wiadomo) prezesi wielkich firm są rozliczani przez akcjonariuszy w krótkich okresach, nawet kwartalnych. Również prezesi firm o wielkim potencjale innowacyjnym. Nie są więc zainteresowani finansowaniem projektów innowacyjnych, z natury długotrwałych. Stwierdzono, że bardzo powszechną praktyką tych firm jest przeznaczanie wolnych środków finansowych na wykup własnych akcji kosztem projektów rozwojowych. To jeden z najprostszych sposobów uzyskania przez prezesa osobistych bonusów od akcjonariuszy (gł. opcji). Jest to także zarzewie konfliktu interesów osobistych naczelnej kadry kierowniczej z długoterminowym interesem korporacji, który niekiedy kończy się głośnymi dymisjami albo skandalami. Zdaniem uczestników konferencji skala tego i podobnych procederów jest ogromna, a skutki liczą się w konkretnych procentach spowolnienia wzrostu globalnego dochodu narodowego.

Rozwiązania proponowane na konferencji nie przemawiają do mnie /.../ Może wystarczyłoby rozwiązanie w pełni rynkowe /.../

Są to fragmenty większego opracowania, które ukazało się w całości w elektronicznym wydaniu Business Dialog Bulletin.

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes