Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Liczby to za mało do decyzji

listopad 30, 2010 dodany przez admin

CIO Business Meeting PointGdy na spotkanie Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” przygotowywaliśmy wyniki badania „Co buduje zaufanie do danych i co niszczy to zaufanie?” – przypuszczaliśmy, że nasza dyskusja skoncentruje się wokół doskonalenia sposobu pozyskiwania i przetwarzania danych, przekształcania ich w wiedzę dotyczącą naszej firmy i rynków, na których działamy. Ten temat został podjęty, omówiony, ale też od razu skonfrontowany z zupełnie innymi problemami podejmowania decyzji.

Iwona D. Bartczak

Pierwszy szokujący wniosek z naszego badania brzmiał: menedżerowie w większości ufają danym i raportom przygotowywanym w firmie z wykorzystaniem systemów informatycznych, ale w mniejszości podejmują decyzje na ich podstawie. Były różne próby wyjaśnianie tego zjawiska /.../

Na dobry trop wprowadziła nas dominująca odpowiedź respondentów na pytanie „Kiedy dane gromadzone w firmie budują wiedzę wykorzystywaną do podejmowania ważnych decyzji biznesowy?”. Okazało się, /.../

Oliwy do ognia dodał w tym momencie prof. Robert Rządca z Akademii Leona Koźmińskiego, który powiedział, że z różnych badań wynika, że tłum czy przypadkowa grupa osób podejmuje decyzje lepsze niż zespół ekspertów /.../

Są więc dwie ścieżki dojścia do trafnych decyzji, obie trzeba pielęgnować i z obu korzystać, żadnej nie wywyższać: /.../ Wszyscy byliśmy zgodni, że ta druga droga może dać naprawdę wspaniałe rezultaty, jeśli /.../

Niektórzy dyrektorzy na naszym spotkaniu mówili o dwóch zjawiskach – zagrożeniach. Jednym jest brak umiejętności wykorzystywania systemów analitycznych do wzmacniania elastyczności przedsiębiorstwa, budowania różnych scenariuszy na przyszłość, zwłaszcza w sytuacji osłabienia gospodarczego. Nasze badanie wskazuje przełamanie tego zagrożenia, staramy się szukać w naszych danych, w systemach wskazówek na różną przyszłość.

Drugie zagrożenie /.../

Badanie „Co buduje zaufanie i co niszczy zaufanie do danych gromadzonych w firmie”, przeprowadzone w listopadzie 2008 roku, zostało przygotowane przez wydawnictwo Business Dialog wraz z Microsoft pod patronatem Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”. Objęło grupę 100 dyrektorów finansowych, handlowych i informatycznych.

Są to fragmenty obszernego materiału, który w całości został opublikowany w elektronicznym wydaniu Business Dialog Bulletin.

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes