Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

W brytyjskim sektorze publicznym rośnie zaufanie do oprogramowania z kodem otwartym

maj 23, 2007 dodany przez admin

To ogólny wniosek z badania ankietowego zorganizowanego przez firmę Kable.

W badaniu wzięło udział 182 respondentów ze wszystkich obszarów sektora publicznego, a wyniki zostały opublikowane 2 maja. Odpowiedzi na ankietę wskazują, że 35% organizacji sektora publicznego używa oprogramowania Open Source w szerokim bądź wąskim zakresie, 34% w ogóle go nie używa, 12% testuje i ocenia różne opcje, zaś 14% rozważa wprowadzenie go do użytku.

Respondenci odpowiedzieli także na pytania o obszary, w jakich widzą największy potencjał aplikacji Open Source, w jakich największe korzyści, a w jakich największe bariery stojące na przeszkodzie ich upowszechniania. Odpowiedzi zestawiamy w tabelach.

Obszary, w których aplikacje Open Source wykazują największy potencjał dla użytkowników

Obszar

Procent odpowiedzi

Aplikacje webowe (Internetowe)

25%

Aplikacje do komputerów osobistych (PC)

17%

Serwery

14%

Aplikacje „z półki”

14%

Aplikacje „szyte na miarę” organizacji użytkującej

13%

Aplikacje dedykowane dla sektora publicznego (np. do inkasowania opłat)

9%

 

 

Korzyści z użytkowania aplikacji Open Source

Rodzaj korzyści

Procent odpowiedzi

Oszczędność kosztów

26%

Zmniejszenie uzależnienia od jednego dostawcy

21%

Elastyczność

19%

Szybkość rozwoju

9%

Bezpieczeństwo

9%

Interoperacyjność (np. możność uruchamiania danej aplikacji pod różnymi systemami operacyjnymi)

9%

 

 

Bariery stojące na przeszkodzie wdrożeniu rozwiązań Open Source

Rodzaj przeszkody

Procent odpowiedzi

Obawy o wsparcie i utrzymanie oraz mniejsze przygotowanie personelu IT do tych zadań

22%

Ryzyko niepowodzenia wdrożenia z powyższego powodu

17%

Nieznajomość kwestii technicznych

12%

Obawy przed brakiem interoperacyjności

11%

Istniejące uzależnienie od konkretnego dostawcy

10%

Niepotwierdzone w praktyce korzyści (business case)

8%

Niepotwierdzona w praktyce niezawodność

6%

 

Firma Kable specjalizuje się w badaniach brytyjskiego rynku zamówień publicznych, jest także wydawcą czasopism i biuletynów informacyjnych na temat tego rynku i dostawcą wiedzy dla sektora publicznego certyfikowanym w systemie Catalist. Omawiane badane było sponsorowane przez Red Hat – firmę specjalizującą się m. in. w dystrybucji rozwiązań dla przedsiębiorstw opartych na systemie operacyjnym Linux.
W publikacji: 
Biuletyn Nr 2, maj 2007

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes