Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Zarządzanie w oparciu o dynamiczne procesy biznesowe

kwiecień 22, 2007 dodany przez admin

Umiejętność ciągłego tworzenia i weryfikacji wiedzy jest podstawową umiejętnością pozwalającą przedsiębiorstwu zachować stałą zdolność do szybkiej reakcji na zmiany. Nie mówimy o jakiejś akcji, restrukturyzacji, reengineeringu, czy podobnych doraźnych działaniach... Mówimy o działaniu ciągłym, powiązanym z działalnością podstawową...

Marek Szelągowski

Indywidualizacja wymagań Inwestorów czy ogólnie Klientów, wymaga również indywidualizacji procesów. Konieczne jest wykroczenie poza klasyczne zarządzanie wdrożonymi procesami biznesowymi, w którym to Lider procesu mierzy i okresowo dokonuje zmian procesu. Jest to po prostu niemożliwe – duże firmy budowlane w Polsce prowadzą równocześnie 100 i więcej inwestycji, firmy konsultingowe prowadzą rocznie kilkadziesiąt-kilkaset projektów i ekspertyz, a firmy prawnicze setki różnych spraw. Niezbędne jest upoważnienie bezpośrednich wykonawców procesu do modyfikowania go w trakcie wykonywania. Niezbędna jest więc modyfikacja całej koncepcji organizacji zarządzanej procesowo w kierunku organizacji uczącej się.

Jedną z odpowiedzi na omawiane potrzeby jest koncepcja zarządzania dynamicznymi procesami biznesowymi (Dynamic Business Process Management, DBPM).

/.../
Warunkiem osiągnięcia sukcesu nie jest... przewidywanie przyszłości, lecz ciągłe dostosowywanie zasad działania do nieprzewidywalnej i zaskakującej przyszłości. Dopuszczając dynamiczne zmienianie procesów przedsiębiorstwo wbudowuje tworzenie innowacji, gromadzenie wiedzy i wprowadzanie zmian w swoją  działalność podstawową. Cały system zarządzania przedsiębiorstwem staje się otwarty na kreatywne inicjatywy pracowników, bez niebezpieczeństwa chaosu, którym groziłoby nie kontrolowane zmienianie reguł działania.

Są to fragmenty artykułu, którego pełen tekst znajduje się w elektronicznym wydaniu Biuletynu.

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes