Skip to main content
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Niedoceniane wartości

May 31, 2011 by admin

We współczesnym biznesie rośnie rola wartości niematerialnych i prawnych. Wartość rynkowa Apple jest dziś większa niż General Electric. U nas jednak to, co niematerialne nie jest doceniane. Z badań przeprowadzonych przez portal giełdowy Stockwatch wynikało, że w aktywach spółek giełdowych zaledwie 1 procent stanowiły wartości niematerialne i prawne, 10 procent spółek nie miało zarejestrowanego znaku firmowego, a 85 procent nie miało zgłoszonego żadnego wzoru towarowego.

Małgorzata Pokojska

Dlaczego tak się dzieje – brak świadomości, brak realnych korzyści tu i teraz czy może trudności związane z wyceną?

Dyskusja na ten temat odbyła się podczas śniadania biznesowego zorganizowanego przez Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” 13 maja 2011 r. w Warszawie. Wspierali ją eksperci z firmy Deloitte: Tomasz Ochrymowicz, partner, doradca finansowy, Piotr Świętochowski, dyrektor w dziale audytu i Aleksander Kot, doradca podatkowy.

Nie tylko marka

/.../

– Ale jak rozpoznać właściwie wartości niematerialne na przykład przy okazji akwizycji – pytał Tomasz Dankowiakowski, wiceprezes i CFO Hortex Holding – Moja poprzednia firma przejmowała /.../ Jak na to patrzą audytorzy? – Faktycznie w momencie nabycia podmiotu /.../ Zasada jest prosta: jeśli wartości niematerialne są /.../

Trudne wyceny

Spółka giełdowa Techmex upadła między innymi dlatego, że zawyżyła wycenę wartości niematerialnej, map cyfrowych, i użyła ich jako zabezpieczenia kredytu, którego później nie mogła spłacić. (Przypadek ten omawialiśmy wcześniej na jednym ze spotkań KDF Dialog). Ten przykład pokazuje, że wyceny wartości niematerialnych i prawnych mogą rodzić problemy.

/.../

To jeszcze jeden dowód na to, że w naszej świadomości biznesowej jest poważna luka. – Nie identyfikujemy wartości niematerialnych, nie wyceniamy ich wcale lub wyceniamy niewłaściwie – stwierdził dyrektor Cezary Klimont. Nie ma wycen księgowych, ale szczęśliwie są wyceny giełdowe. Wycena General Electric, firmy, która posiada ogromy majątek materialny i techniczny, spadła, a Apple poszła w górę i dziś przewyższa wartość rynkową GE. Apple nie ma fabryk na całym świecie, ale ma ludzi, którzy potrafią promować produkty przez siebie wymyślone i markę firmy. /.../

Stanisław Grabowiec pytał, czy jest mechanizm stałego podnoszenia raz wycenionej marki czy innych wartości niematerialnych. A może jest to pułapka finansowa, która /.../

Znikające marki

/.../ Czy zatem kapitał niematerialny nie ma wpływu na wyniki, nie pracuje w bilansie?

Nasi menedżerowie nie widzą go w bilansie, więc nie wiedzą, że pracuje – ocenił Cezary Klimont. Nawet jeśli /.../ Możliwe są także nieco bardziej skomplikowane scenariusze z udziałem wyłącznie polskich podmiotów.

Problem z amortyzowaniem wartości niematerialnych jest taki, że trzeba rozsądnie określić, jak długo będzie wykorzystywana. – W naszej firmie znaki towarowe, które są powiązane z konkretnym wzorem opakowania, pracują zwykle trzy lata i w tym czasie je amortyzujemy – stwierdził Tomasz Dankowiakowski. Jednak /.../

Potencjał dochodowy

Czy wartości niematerialne, intelektualne budują wartość firmy? Jak wycenić wartość tego kapitału? /.../

/.../ Jak radzą sobie z tym praktycy? – Wartości niematerialne budują wartość firmy, jeśli /.../ Weźmy konkretny przykład /.../ Ale są i udane przykłady odwołania się do starej marki, np. w branży /.../

/.../

Słuchając całej dyskusji można byłoby wysnuć wniosek cokolwiek pesymistyczny. Wartości niematerialne są mało widoczne w bilansach firm i w wartości firm, co w dużej mierze wynika z faktu, że przepisy rachunkowe co do zasady /.../ ze stosunkowo małej aktywności akwizycyjnej podmiotów, a także w powodu powolnego wzrostu wiedzy dotyczącej wartości niematerialnych. Dominuje ta krótkoterminowa i czysto finansowa perspektywa, /.../ Ale jak w takim razie przełamać tę perspektywę i przeorientować firmę na działającą na bazie kapitału intelektualnego? W dyskusji wykazaliśmy, że inni tak postępują, ale nie uchwyciliśmy mechanizmu zmiany innej niż wola i charyzma lidera, właściciela.

14.05.2011

Pełen tekst został opublikowany w wydaniu elektronicznym Business Dialog Bulletin.

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes