Skip to main content
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Ujawniać startegię firmy czy raczej ukryć ją przed rynkiem i konkurencją?

May 30, 2019 by Anonimowy

Grupę osób zainteresowanych zarządzaniem procesowym zapytałem na FB o to jak w firmach, w których pracują, podchodzi się do jawności strategii firmy? Czy strategię firma ogłasza, tłumaczy i stara się pozyskać pracowników do jej realizacji (model A); czy może strategia jest czymś o czym się za wiele nie mówi, a może nawet jest ona chroniona tajemnicą znaną nielicznym, a jej realizacja odbywa się poprzez wydawanie ogólnych zaleceń i odpowiednio przygotowany system kontroli (model B)?
Zaskoczyło mnie, że ten drugi model ma tak ogromną przewagę (zob. załącznik). Wynika z tego, że zarządy szukają swojej przewagi konkurencyjnej w ukrywaniu przed otoczeniem tego do czego dążą, a nie upatrują jej w podawaniu i propagowaniu własnej strategii.
W radio słuchałem jak to, w ostatnich latach, firmy odpływają z GPW. Powodem zdecydowanie większa łatwość pozyskania kapitału inwestycyjnego w inny sposób, „no i brak potrzeby podawania do wiadomości publicznej informacji o charakterze strategicznym, co zarządy bardzo sobie cenią.”
Nie pytam „jak jest łatwiej”, ale pytam „jak jest lepiej” zarządzać firmą? W mojej opinii ujawniona strategia zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, dzięki większej sile motywacji i wywołaniu efektu „pracy zespołowej”, a to z nawiązką równoważy zagrożenia wynikające z faktu, że konkurencja też pozna tę strategię. Natomiast w świetle przeprowadzonej ankiety i cytatu dotyczącego spółek giełdowych, albo to ja bardzo się mylę, albo zdecydowanie za duży odsetek managerów ma błędną opinię na temat tego co należy zrobić ze strategią firmy? Ogłosić ją czy nie?
Pozostaje jeszcze problem czy firma może nie mieć strategii? Nie, nie może. Firma/zarząd strategię ma zawsze, podobnie jak firma ma strukturę organizacyjną. Ona może być nienazwana, dosyć infantylna i uboga, ale jest.
Skąd to nieracjonalne, z punktu widzenia najlepszego interesu firmy, zachowanie zarządów? A może nie jest ono takie nieracjonalne jak ja sądzę?

W blogu Spostrzeżenia 05/30/2019 - 12:22 Czytaj

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes