Skip to main content
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Po pierwsze, wiarygodność danych źródłowych

October 2, 2019 by Anonimowy

Business Dialog: Kiedy raporty ułatwiają menedżerom i zarządowi podejmowanie decyzji, a kiedy wcale nie są pomocne, wywołują pytania, podejrzenia i wątpliwości? 
Bożena Skibicka, mis²: Raporty są wiarygodne, wyliczane wskaźniki są wiarygodne, jeśli są obliczane w oparciu o wiarygodne dane. A to dzieje się tylko wtedy, jeżeli dane potrzebne do obliczania wskaźników są wprowadzane na bieżąco (w trakcie pracy) do funkcjonujących w firmach systemów informatycznych, takich jak rejestracja czasu pracy, rejestracja zdarzeń produkcyjnych, rejestracja zdarzeń finansowych, sprzedażowych, marketingowych.  Z tak wprowadzonych danych, na bieżąco, powinny być obliczane wskaźniki. Niestety, najczęściej tak nie jest, bowiem bardzo często raportowanie w polskich firmach oparte jest o arkusze excelowe, często bardzo złożone, z wieloma macrami.
Dzisiaj, w szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym, decyzje biznesowe często trzeba podejmować na bieżąco, a te będą trafne, jeśli decydent będzie  miał dostęp do aktualnych wyników firmy i innych danych o swoim biznesie. Technologia na to pozwala: pozwala mieć wiarygodne wyniki w każdym obszarze firmy, na różnym poziomie szczegółowości, w każdej chwili. Jest jeden podstawowy wymóg – wiarygodne dane źródłowe. A te nigdy nie będą wiarygodne, jeśli będą wprowadzane po czasie do arkuszy excelowych, które z natury uniemożliwiają sprawdzenie wiarygodności, bo są wpisywane „z palca”.
Oczywiście dane wprowadzane do dziedzinowych systemów informatycznych też mogą być wprowadzane z błędami, ale współczesna technologia umożliwia weryfikację poprawności wprowadzanych danych. Wielokrotnie przygotowywaliśmy w mis² aplikacje do sprawdzania poprawności wprowadzanych danych.
Jeżeli firma jest zarządzana procesowo, jeżeli odpowiednio ustawione są dla poszczególnych poziomów (a więc i stanowisk) cele, a więc i wartości wskaźników do realizacji, to mając dane źródłowe (podstawowy warunek) można przygotować aplikacje analityczne w ramach nawet dużej organizacji dopasowane do stanowisk. Technologia umożliwia takie ustawienie uprawnień, że każdy widzi tylko swoje aplikacje. Tak przygotowane zostało przez nas rozwiązanie dla firmy Impel.
Business Dialog: Żartobliwie mówiąc, świat dzieli się na miłośników excela i jego zagorzałych wrogów. Czy w walce o użyteczne raportowanie warto skupić się na wykorzenianiu starych przyzwyczajeń w obrazowaniu liczb, zależności, scenariuszy?
Bożena Skibicka: Są firmy i zarządy, które wymagają przedstawienia wskaźników w atrakcyjny i łatwy do odczytania sposób (wizualizacje, animacje, słupki, wykresy itp.), ale są i te przyzwyczajone do excela. Ich menedżerowie chcą mieć raportowanie na wyższym poziomie, wiarygodne, ale wyniki chcą widzieć w układzie tabelarycznym. Mieliśmy zresztą zabawny przypadek, gdy przyzwyczajona do excela osoba zablokowała cały system kontrolingowy, bo postanowiła wyeksportować dane z aplikacji raportującej (bo jest to możliwe) do excela właśnie. Nie można więc lekceważyć przyzwyczajeń użytkowników i zawsze przy wdrożeniu wyjaśniać po co się to robi, dlaczego jest to potrzebne organizacji, dlaczego organizacja wymaga nauczenia się korzystania z nowego narzędzia.
Ważne jest, żeby wdrażane narzędzie było łatwe do nauczenia, miało przyjazny, przejrzysty, intuicyjny interfejs. (w załączniku przykład przygotowany przez mis² „Raport pokryć finansowych” )
Ale dzisiaj potrzebne są nie tyle sztywne raporty, lecz aplikacje analityczne, które pozwalają nie tylko na filtrowanie na wiele różnych sposobów, ale również na analizy „what if”
Business Dialog: Jak jest wartość z automatyzacji procesów dla prawidłowego raportowania, zwiększającego sprawczość zarządzania?
Bożena Skibicka: Najważniejsze korzyści to:

  1. przejrzystość procesu, pracy ludzi
  2. mniej błędów
  3. uwolnienie czasu ludzi na analitykę
  4. zarządzanie procesem, a nie zadaniami pracowników

Zarządzając procesem realizuję cele działu, całej organizacji, nie muszę definiować pojedynczych zadań dla pracowników, bo oni sami najlepiej wiedzą jakie zadania w jakim czasie wykonywać, aby proces był realizowany.
mis² jest partnerem Digital Finance Excellence  Z Bożeną Skibicką spotkamy się 9.10 w Poznaniu na śniadaniu biznesowym Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, więcej informacji i możliwość zapisania się https://kdfdialog.org.pl/wydarzenie/dfe-trafnosc-decyzji-biznesowych-dane-analityka-automatyzacja-i-psychologia/

W blogu Spostrzeżenia 10/02/2019 - 23:46 Czytaj

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes