Skip to main content
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Czy wyniki finansowe są dobrym celem działalności zarządu firmy zarządzanej procesowo?

April 18, 2019 by Anonimowy

Zarządy wielu firm, co miesiąc; co kwartał; pół roku i rok, przeglądają sprawozdania finansowe obserwując jakie były obroty; zyski; płynność finansowa i inne. Pławią się tym samym w danych historycznych, które w momencie ich przeglądania, są nieaktualne. Już P.Drucker pisał, że podstawowym celem firmy jest trwanie w czasie, a zysk jest jedynie warunkiem realizacji tego celu. Czy myślą wtedy jak Drucker? Czy może wyniki ekonomiczne stają się dla nich celem? Będą czekać na nowe dane spodziewając się, że wyniki te będą lepsze albo że się nie pogorszą. Aby to osiągnąć, będą pracować prowadząc rozmowy, motywując, naciskając, kupując i sprzedając oraz gasząc pożary. Dlaczego tak robią? Możliwe, że nie mają lepszego pomysłu, jak wykorzystać te dane?  Utrzymanie obserwowanych wyników na pożądanym poziomie lub ich poprawa jest celem, z którego są rozliczani przez innych, lub z którego rozliczają się sami przed sobą. Tylko, czy to jest najlepszy pomysł na pracę zarządu?
Jeśli jako zarząd, mamy ambicję realizować koncepcję zarządzania procesowego, to chyba będzie sprawniej, kiedy sprawozdania finansowe, potraktujemy nie jak cel, nad poprawą którego pracujemy (większy zysk; mniejsza strata; większy obrót, lepsza płynność finansowa), bo wtedy nie myślimy bezpośrednio o naszych procesach (wszak każdy z tych obserwowanych parametrów finansowych, możemy poprawić, nie zastanawiając się jak ulepszyć proces, a jedynie jak poprawić obserwowaną zmienną), tylko potraktujemy jak papierki lakmusowe oceny tego co udało nam się dokonać w doskonaleniu procesów. Wtedy zyski, obroty i płynność, przestają być celem. Stają się jego pochodną. Będą najważniejszym weryfikatorem skuteczności zarządu w osiąganiu doskonałości procesowej. Który inwestor nie będzie chciał mieć zoptymalizowanych procesów, gdzie ogranicza się marnotrawstwo, a  wykonywana praca przyczynia się wyłącznie do dodawania wartości produkowanym towarom lub świadczonym usługom? Przy czym dobre wyniki, nie zawsze dowodzą istnienia dobrych procesów, choć dowodzą, że te procesy są, co najmniej, dostateczne, ale już złe wyniki, zawsze będą dowodem na to, że procesy w firmie zawodzą.
Wiem co powiedzą praktycy, w których uderzy to co napisałem wyżej. Ty sobie tu pisz, a ja, jeśli nie zrobię wyniku, to mnie posuną ze stanowiska. Dlatego kombinuję dzień w dzień, żeby tak się nie stało. Mamy więc klasyczny przykład ujawnienia się wady zarządzania przez cele, gdzie ich ciemna strona nie została ograniczona i ujawniła swoją moc.

W blogu Spostrzeżenia 04/18/2019 - 18:46 Czytaj

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes