Skip to main content
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Co się dzieje gdy w organizacji/firmie/partii dominuje lojalność?

December 18, 2018 by Anonimowy

Lojalność sama z siebie jest pożądana. W każdej organizacji jest ona klejem spajającym poszczególnych jej członków w całość. Powodującym, że organizacja nie jest zlepkiem ani zbiorem indywidualności, tylko przewidywalnym ciałem kierującym się pewnymi zasadami i zmierzającym do celów, w której liczba tarć i konfliktów została zminimalizowane. Ale co dobre w odpowiedniej proporcji, tam gdzie występuje w nadmiarze może powodować zgoła inne efekty. W nadmiarze lojalność  demonstruje swoją ciemną i coraz ciemniejszą twarz.
Nadmiar lojalności w organizacji powoduje że trafiaj do niej i awansuje w niej specyficzny typ osób. Że   jej funkcjonowanie zamiast na celach zewnętrznych zaczyna koncentrować się na  potrzebie coraz większej kontrolowanej pewności i przewidywalności zachowań wewnątrz.  Na tym że lojalność z funkcji pomocniczej staje się najważniejszą, ba czasami jedyną wartością.
Funkcjonowanie organizacji opartej na lojalności – Praźródłem organizacji opartej na lojalności są trzy rodzaje struktur  hierarchicznych. Wojsko,  kościół katolicka oraz  folwark.  W takiej organizacji, rozkazy nie są dyskutowane, rozkazy są i muszą być wykonywane. Ci którzy nie chcą się porządkować są albo łamani albo wyrzucani poza nawias. Organizacje są z jednej strony bardzo sformalizowane, ale z drugiej im ktoś bliższy szefowi i  jest bardziej lojalny, tym ma większy wpływ formalny czy też nieformalny
 Specyfika  awansu  – w takiej organizacji awansuje się nie na podstawie osiągnięć, dorobku, talentów ale na zasadzie posłuszeństwa., konformizmu, chęć przypodobania się. Nacisk na lojalność wywołuje wzbudzenie  oportunizmu. I sprzyja awansowi z uwagi na bezkrytyczną wierność względem tego który jest na samej górze Awanse oparte na lojalności preferują osoby o  słabych charakterach, braku własnych opinii i poglądów w ogólności ludzi bez właściwości oraz różnego rodzaju oportunistów. Za to zawsze gotowych powiedzieć TAK swojemu bossowi i schować skrupuły do kieszeni.
Osoby robiące karierę dzięki lojalności – czują się gorsze, zdają sobie sprawę z tego, że nie są w stanie konkurować z innymi ad meritum. Są gorzej wykształcone,  mniej doświadczone, mniej hojnie wyposażone przez naturę. Widzą więc, podporządkowanie się szefowi jako sposób na funkcjonowanie w organizacji, a nawet i awans. Nie są samodzielne w sensie wyznaczania sobie celów i tym chętniej się podporządkowują tym, którzy te cele potrafią wskazać lub narzucić.
Z punktu widzenia szefa – człowiek stojący na szczycie organizacji opartej na lojalności, albo rządzi za pomocą wizji, albo za pomocą wizji zmieszanej ze strachem. Głosi wizję i określa wynikające z niej cele. Ale częstokroć najważniejsze dla niego są nie te cele deklarowane, ale te niejawne i skrywane głęboko. Są nimi możliwość  zaspokajania skrywanych potrzeb: sycenia własnych kompleksów, możliwość poniżania swoich wasali, możliwość absolutnej szczerości – mówienia wszystkim tego co się myśli a zwłaszcza wszystkiego negatywnego i urządzania świata na własną  modłę. I paradoksalnie boss wygłasza różne deklaracje miłe dla członków i zwolenników organizacji, ale to wszystko dla niego ma drugorzędne znaczenie. „Moje musi być na górze”, „ja wiem lepiej i to pokażę, tym …”, oraz sycenie swoich niskich instynktów to klucz do jego zrozumienia.
Co ciekawe w takiej organizacji następuje efekt pojawiania się na różnych szczeblach osób przypominających głównego bossa. Wynikający z tego że wszystko to co przypomina go ma już na dzień dobry wartość. A poza tym kto by się odważył krytykować kogoś tak podobnego do wodza.  
 
Brak wewnętrznych konfliktów a dokładniej tłumienie ich powoduje, Że zanika wewnętrzna krytyka i skłonność do dyskutowania różnych opcji. Decyzje przychodzą z samej góry, a w górę idą tylko informację zgodne z tym co boss chce usłyszeć. A nawet jeśli pojawiłby się inne to szybko zostają sprowadzone do właściwej i jedynie słusznej postaci. Życie w świecie gdzie wszystko jest takie jak powinno powoduje coraz szybsze odrealnienie świata i coraz gorsze rozumienie go. Taka organizacja traci wzrok i słuch i daje wiarę jedynie temu co chce usłyszeć. Siłą inercji oraz słabością konkurencji może istnieć całkiem długo, ale ponieważ nie zmienia się, nie  rozwija coraz mniej w niej życia. A to które niby jest staje się coraz bardziej sztuczne. Więc los jej jest przesądzony.

W blogu Spostrzeżenia 12/18/2018 - 13:33 Czytaj

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes